Các đường dẫn vật lý trong Laravel

Posted on

Các đường dẫn vật lý hay còn gọi là path trong Laravel được lấy thông qua các hàm nằm trong Helpers. Đây là những đường dẫn khá thông dụng khi bạn cần làm việc với các file,các thư mục trong Larave Framework

Xem chi tiết

Hướng dẫn cài đặt Scrapy trên window

Posted on

Scrapy là gì? Scrapy là một framework được viết bằng Python, nó cấp sẵn 1 cấu trúc tương đối hoàn chỉnh để thực hiện việc crawl và scrape data. Trang baomoi.com là một ví dụ điển hình về dịch vụ crawl website. Nghĩa là nó sẽ tự động lấy thông tin và dữ liệu ở những trang […]

Xem chi tiết

PHP Framework là gì?

Posted on

Thay vì viết lại code cho toàn bộ dự án website. Nhiều lập trình viên php đã sử dụng PHP Framework để xây dựng  dự án của họ. Framework xây dựng sẵn một nền tảng giải quyết những vần đề cơ bản nhất cho một dự án và cung cấp nhiều phương thức dễ hiểu, dễ […]

Xem chi tiết

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên môi trường window

Posted on

Là một php framework mới nổi gần đây, nhưng Laravel đã tạo nên một hiện tượng khi chiếm được rất nhiều tình cảm của các lập trình viên php.Trước hết, sự tinh tế của Laravel nằm ở chỗ bắt kịp được xu hướng công nghệ mà điểm nhấn ở đây là các tính năng mới trong […]

Xem chi tiết

Vagrant là gì?

Posted on

Trong quá trình phát triển một ứng dụng web chúng ta thường chạy trên môi trường  giả lập cho window như Xampp,Wamp…Tuy nhiên khi đưa ứng dụng lên một server thực sự thì môi trường trên server đó(Linux) lại khác biệt so với môi trường khi chúng ta giả lập. Vì thế sẽ phát sinh những […]

Xem chi tiết